Creating a Compelling Cover Letter: A Guide to Writing in Romanian

Creating a Compelling Cover Letter: A Guide to Writing in Romanian

Crafting a cover letter for the Romanian job market requires an understanding of its unique characteristics. How do you present your skills and experiences in a way that resonates with Romanian employers? This article will guide you through the nuances of writing a cover letter that stands out in Romania, a market known for its preference for concise communication, high regard for professional experience, and emphasis on interpersonal relationships.

Last update:
01/01/2024

All cover letter examples in this guide

Budaest
Kiev
Perth
Montecarlo

Sample Cover Letter in Romanian

Dragă Domnule/Dragă Doamnă,

Sunt foarte interesat(ă) de poziția de [Job Title] la compania dumneavoastră, pe care am descoperit-o prin intermediul [website/job board]. Cred cu tărie că setul meu de competențe și experiența mea sunt în strânsă legătură cu cerințele pe care le aveți pentru acest rol.

Am peste [numărul de ani] de experiență în [domeniu], unde am dobândit abilități semnificative în [menționați abilitățile relevante pentru postul dorit]. Am demonstrat de-a lungul timpului abilități solide de [competența], având un impact pozitiv asupra eficienței și productivității echipelor în care am lucrat. Sunt convins(ă) că aceste competențe ar adăuga o valoare semnificativă echipei dumneavoastră.

În rolul meu anterior de [title of previous role], am avut o serie de realizări de care sunt foarte mândru/mandră. De exemplu, [describe accomplishment in detail]. Acest succes nu a venit doar prin abilitățile mele, ci și datorită abilității de a lucra în echipă și de a inspira pe cei din jurul meu. Sunt convins(ă) că aceste realizări, precum și abilitatea mea de a genera rezultate pozitive, ar fi de mare beneficiu pentru compania dumneavoastră.

Am ales să aplic pentru acest post la compania dumneavoastră din cauza valorilor care vă ghidează, care se regăsesc și în principiile mele. De asemenea, sunt foarte impresionat(ă) de lucrările dumneavoastră recente, în special [mention a project, work or initiative of the company]. Cred că a munci într-un mediu ca al dumneavoastră mi-ar permite să îmi folosesc abilitățile la maxim și să cresc profesional.

Aș fi încântat(ă) să discut mai multe despre cum pot contribui la echipa dumneavoastră în cadrul unui interviu. Vă mulțumesc pentru considerarea aplicației mele și aștept cu nerăbdare să aud de la dumneavoastră.

Cu respect,

[Numele dumneavoastră]

Resume Guide
Use this example

Utilizing Valuable Phrases for Writing a Cover Letter in Romanian: A Translation Guide


In the following section, you will find a list of useful terms related to writing a Cover Letter in Romanian, translated into Romanian language. This list is designed to help you navigate through professional jargon and can be a valuable tool when crafting your own cover letter for Romanian-based companies or institutions.

 • Education: Educație
 • Skills: Abilități
 • Internship: Internat
 • Work Experience: Experiență de muncă
 • References: Referințe
 • Qualifications: Calificări
 • Responsibilities: Responsabilități
 • Achievements: Realizări
 • Career Goals: Obiective de carieră
 • Professional Development: Dezvoltare profesională
 • Language Proficiency: Competențe lingvistice
 • Personal Information: Informații personale
 • Contact Details: Detalii de contact
 • Position: Poziție
 • Employer: Angajator
 • Resume: CV (Curriculum Vitae)
 • Job Application: Cerere de angajare.

Understanding Essential Romanian Grammar for Crafting an Effective Cover Letter


When writing a Cover Letter in Romanian, it is important to use a formal style of language and to conjugate verbs correctly. The Romanian grammar system has a complex conjugation pattern, with six different tenses (prezent, perfect compus, imperfect, mai mult ca perfect, viitor I, viitor II), three moods (indicativ, conjunctiv, imperativ), and a non-personal form (infinitiv, gerunziu, participiu, supin). For a Cover Letter, the verbs should be in the "indicativ" mood, and the tense should be in the present ("prezent") for stating facts about your current position or skills, and in the compound past ("perfect compus") for past achievements or experiences.

The Cover Letter should be written in the first person singular, as it is a personal letter where you introduce yourself and explain your qualifications and reasons for applying. So, for example, instead of saying "The candidate has excellent communication skills" (Candidatul are excelente abilități de comunicare), you would say "I have excellent communication skills" (Am excelente abilități de comunicare). Furthermore, when referring to the company, use the third person singular or plural depending on the context. For instance, "I am impressed by the company's achievements" could be written as "Sunt impresionat de realizările companiei". Using correct Romanian grammar, verb conjugations, and maintaining a formal tone will ensure that your Cover Letter is professional and well-received.

Understanding the Importance of Structure and Formatting in Romanian Cover Letters


Navigating the Romanian job market can be a rewarding journey filled with exciting opportunities and challenges. An essential tool in this journey is a well-structured Cover Letter, which can make a significant difference in achieving one's career goals. A well-structured Cover Letter does not just serve as a mere introduction to your resume, but it also provides a unique opportunity to showcase your communication skills and professional attributes in a compelling and concise manner. The layout of your Cover Letter is your first chance to impress potential employers, thus it must be carefully crafted and tailored to the job requirements. A well-structured Cover Letter can be the gateway to your dream job in Romania, setting the stage for a successful career ahead. Therefore, investing time in creating a professionally laid out Cover Letter can be a highly rewarding endeavor.

Besides the Romanian Cover Letter Template, we also offer other similar templates you might be interested in exploring.

Romanian language


The Significance of Including Contact Information in Romanian Cover Letters


În timpul redactării unei scrisori de intenție în limba română, este important să folosiți o salutare adecvată pentru a vă adresa managerului de angajare sau angajatorului. Aceasta ar trebui să fie formală și profesionistă, arătând respect față de persoana căreia vă adresați. Dacă cunoașteți numele managerului de angajare, puteți începe cu "Stimate/Stimată Domn/Doamnă [Nume]". În caz contrar, puteți folosi o salutare generală, precum "Stimate/Stimată Domn/Doamnă".

Exemple de salutări:

 • "Stimate Domnule Popescu" (Dear Mr. Popescu)
 • "Stimată Doamnă Ionescu" (Dear Mrs. Ionescu)
 • "Stimate/Stimată Domn/Doamnă" (Dear Sir/Madam)
 • "Bună ziua" (Good Day)
 • "Dragi membri ai echipei de angajare" (Dear Hiring Team Members)

Acestea sunt doar câteva exemple de salutări pe care le puteți folosi în scrisoarea dvs. de intenție în limba română. Alegerea salutării potrivite depinde de nivelul de formalitate al companiei și de relația dvs. cu managerul de angajare sau cu angajatorul.

Writing the Opening Paragraph of a Cover Letter in Romanian


The opening paragraph of a cover letter written in Romanian should start by expressing the applicant's interest in the job position. It's essential to make it clear right from the start why the applicant is particularly intrigued by this role to show a genuine interest. Moreover, the applicant must also state how they came to know about the job vacancy. Whether it was through a job listing, a personal reference, or company's website, mentioning this not only shows that the applicant is actively seeking opportunities, but also could potentially establish a common connection if it was through a mutual contact. This introduction sets the stage for the rest of the letter and must be crafted to catch the reader's attention.

Stimate Domnule/Dna,

Mă bucur să îmi prezint interesul pentru postul de [poziție] în cadrul companiei dumneavoastră. Am aflat despre acest rol prin intermediul [sursă] și sunt convins că am competențele, experiența și pasiunea necesare pentru a aduce o contribuție valoroasă echipei dumneavoastră.


Writing Body Paragraphs of a Cover Letter in Romanian


The main body paragraphs of a cover letter are crucial, irrespective of the language it is written in, including Romanian. These paragraphs serve as the heart of your letter, conveying your relevant skills, experiences, and why you are the ideal candidate for the job. They provide depth to your introduction, explaining in detail your qualifications and how they align with the job requirements. Moreover, they portray your enthusiasm for the role and the company, and how you can contribute to its success. Therefore, crafting compelling body paragraphs in your cover letter is vital to make a strong impression and stand out in the Romanian job market.

Crafting the First Body Paragraph of Your Cover Letter in Romanian

The first paragraph of a Romanian cover letter should detail the applicant's skills and experience. It is important to emphasize the most important and relevant skills for the job being applied for. Similarly, the applicant should relate their past experiences to the job requirements. In other words, the applicant should clearly indicate how their skills and past experiences make them suitable for the job. This first paragraph serves to grab the attention of the employer and convince them of the applicant's suitability for the position.

Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul IT și o expertiză deosebită în dezvoltarea softurilor, doresc să îmi exprim interesul pentru postul de Inginer Software la compania dumneavoastră, așa cum a fost listat pe site-ul de recrutare. Competențele mele în programare, rezolvarea problemelor și abilitatea de a lucra sub presiune, împreună cu rezultatele excelente obținute în trecut, mă fac un candidat ideal pentru acest rol.

Crafting the Second Body Paragraph of Your Cover Letter in Romanian

The second paragraph of a cover letter written in Romanian should highlight your successes and contributions in your past roles. You should aim to provide specific examples of what you have achieved in your previous jobs. Furthermore, you should also underline how these accomplishments can be advantageous for the potential employer, illustrating the value you can bring to their organization. This can help the employer understand your capabilities and potential fit within their team.

În rolurile anterioare, am gestionat cu succes proiecte complexe, reușind să reduc costurile cu 20% și să îmbunătățesc eficiența operațională cu 30%. Am demonstrat abilități solide de leadership conducând o echipă de 15 persoane, unde am crescut productivitatea cu 25%. Sunt convins că aceste realizări, combinate cu abilitățile mele de comunicare și rezolvare a problemelor, pot aduce un plus de valoare companiei dumneavoastră.

Writing the 3rd Body Paragraph of Your Cover Letter in Romanian

In the third paragraph of the Cover Letter, written in Romanian, you should include information that reflects your understanding of the company. Show that you've done your research about the potential employer. You should explain why you believe the company is a perfect fit for you. This could be due to its culture, mission, work approach, or any other characteristic that aligns with your values and career goals. This shows your interest in the company, not just the job, which can be an appealing factor for potential employers.

Am ales să aplic pentru această poziție din cauza reputației excelente a companiei dvs. în industrie. Îmi doresc să lucrez într-un mediu care promovează excelența și inovația, iar compania dvs. se potrivește perfect cu aceste valori. Am urmărit cu atenție evoluția și creșterea dvs., și sunt impresionat de modul în care vă asumați responsabilitatea socială. Sunt convins că, prin experiența și abilitățile mele, pot contribui la îndeplinirea obiectivelor dvs. și la menținerea standardelor înalte pentru care sunteți renumiți.

Romanian language


Closing Paragraph of a Cover Letter in Romanian

A well-crafted closing paragraph in a cover letter is of utmost importance, regardless of the language in which it is written, including Romanian. This conclusion serves as the final impression you leave on the potential employer, so it should be impactful and memorable. Expressing enthusiasm for the opportunity to further discuss your qualifications in an interview showcases your eagerness and confidence. Likewise, providing your contact details ensures that the employer can easily reach you for further communication. Finally, expressing gratitude for their consideration is a courteous way to wrap up your letter, leaving the employer with a positive impression of your professionalism and respectfulness.

În încheiere, aș dori să vă exprim entuziasmul meu pentru această oportunitate și aștept cu nerăbdare posibilitatea de a discuta mai detaliat în cadrul unui interviu. Vă mulțumesc pentru considerarea candidaturii mele și sper că vom avea ocazia să ne întâlnim în curând. Cu respect,

Complimentary Close of a Cover Letter in Romanian


When writing a cover letter in Romanian, the complimentary close should mirror the tone and formality of the rest of your letter. It is essential to maintain professionalism and cordiality in your closing. Here are some common professional closing phrases in English and their Romanian translations:

 1. "Sincerely" - "Cu sinceritate"
 2. "Best Regards" - "Cele mai bune urări"
 3. "Kind Regards" - "Cu amabilitate"
 4. "Warm Regards" - "Cu salutări călduroase"
 5. "Yours Truly" - "Al tău sincer"
 6. "Respectfully" - "Cu respect"
Remember that in Romanian, the first letter of the complimentary close is not capitalized unless it is the first word in a sentence. Also, a comma is usually placed after the closing phrase, followed by your name on the next line.

The Importance of Signature for Cover Letter in Romanian


In the context of the Romanian job market, it is important to consider the customs and expectations of the potential employer when deciding between a digital or handwritten signature for a cover letter. Generally, the shift towards digitalization is global, and Romania is no exception. Many companies, especially those in the tech and corporate sectors, prefer digital signatures as they are quick, efficient, and easy to manage in digital documents. However, a handwritten signature might offer a personal touch that can stand out, especially in less formal settings or for smaller companies. Therefore, it is advisable to gauge the company culture and the nature of the job before deciding. If the job application process is entirely online, a digital signature may be more appropriate. However, if a physical application is required, a handwritten signature would be a better fit.

Romanian language


Navigating No Experience Scenarios When Writing a Cover Letter in Romanian


Navigating the process of writing a cover letter in Romanian can be challenging, especially if you have no prior experience. Understanding this, we've prepared some practical and easy-to-use tips that can guide you through this process. Here are the insightful pointers for creating an impactful cover letter in Romanian even if you're a beginner.

 • Start with a Strong Introduction: Your cover letter should start with a friendly yet professional greeting. Use "Domnule" or "Doamnă" followed by the hiring manager's last name if you know it. If not, use a general greeting like "Stimate Domn/Doamnă" (Dear Sir/Madam).
 • Highlight Your Skills: Even if you have no work experience, you can still showcase your skills and abilities. Highlight your skills that are relevant to the job you're applying for. You can draw on your experiences from school, extracurricular activities, volunteer work, or any other experiences that demonstrate your abilities.
 • Show Enthusiasm: Express your passion for the job and the company. Show that you are eager to learn and grow within the role. Use phrases like "Sunt foarte entuziasmat/ă de posibilitatea de a..." (I am very excited about the possibility of...).
 • Use Formal Language: Always use polite and formal language in your cover letter. Avoid slang or colloquial expressions. In Romanian, always use the polite form of address "dumneavoastră" instead of the informal "tu".
 • Structure it Well: Start with an introduction, then a paragraph on why you're a good fit for the job, followed by a paragraph on why you're interested in the company, and conclude with a closing statement.
 • Education and Training: Include your education information and any training you have that is relevant to the job. Use phrases like "Am absolvit..." (I graduated from...) or "Am urmat un curs de..." (I attended a course on...).
 • Tailor Your Letter: Make sure your cover letter is tailored to the job you're applying for. Research the company and the role to understand what they're looking for in a candidate.
 • Be Concise: Keep your cover letter short and to the point. A cover letter in Romanian should not exceed one A4 page.
 • End on a Positive Note: Conclude your cover letter by expressing your hope for further discussion. You can use a phrase like "Aștept cu nerăbdare oportunitatea de a discuta mai mult despre cum pot contribui la echipa dumneavoastră" (I look forward to the opportunity to discuss further how I can contribute to your team).
 • Proofread: Always proofread your cover letter before sending it. Check for any grammar, spelling, or punctuation errors. Consider asking someone else to proofread it as well, especially if Romanian is not your first language.
 • Attachments: Remember to attach your CV and any other requested documents to your application. Use a phrase like "Vă rog să găsiți atașat CV-ul meu" (Please find attached my CV).
Romanian language


Essential Tips for Crafting a Cover Letter in Romanian


Writing a cover letter in Romanian, as in any language, requires careful attention to detail and a clear understanding of the job requirements. Here are some additional tips and good practices that can help you make a positive impression on your potential employer:

 1. Understanding the job description: Before writing your cover letter, take time to read through the job description and understand what the employer is looking for. This will help you tailor your cover letter to meet the specific needs of the job.
 2. Personalize your letter: While it can be tempting to use a generic cover letter for all applications, personalizing your letter to the specific job and company can help you stand out. Use the company's name and the job title in your letter, and try to use language that reflects the company's values and mission.
 3. Be concise and clear: Keep your cover letter brief and to the point. Avoid long sentences and complex language. Instead, use short, clear sentences that effectively communicate your skills and experiences.
 4. Highlight relevant skills and experiences: Your cover letter should highlight the skills and experiences that make you a good fit for the job. Use concrete examples to demonstrate how you have used these skills in the past.
 5. Professional tone: Maintain a professional tone throughout your letter. Avoid using slang or informal language, and be respectful and polite.
 6. Proofreading: One of the most important steps in writing a cover letter is proofreading. Any grammar or spelling errors can leave a negative impression on the employer. If you are not confident in your Romanian language skills, consider having a native speaker proofread your letter.
 7. Use bullet points: Bullet points can help you highlight important information and make your letter easier to read. Use them to list your relevant skills and experiences.
 8. Include a call to action: At the end of your letter, include a call to action. This could be a request for an interview or a statement about your availability to discuss the job further.
 9. Follow up: After sending your cover letter and resume, consider following up with the employer. This can show your interest in the job and your initiative.
 10. Use a formal closing: End your letter with a formal closing, such as "Cu stimă" (With regards), followed by your name.
Remember, your cover letter is your chance to make a strong first impression on your potential employer. By following these tips and good practices, you can increase your chances of securing an interview.

Enhancing your Romanian Cover Letter: Key Areas for Improvement


Optimizing your cover letter for the Romanian job market can increase your chances of landing your desired job. Here are some practical tips to help you accomplish this:

 1. Research the Romanian job market: Familiarize yourself with the industry's jargon, requirements, and culture. Include this knowledge in your cover letter to show that you understand the local job environment.
 2. Use a professional tone: Romanian employers value professionalism. Ensure your cover letter communicates your serious intent and commitment to the job.
 3. Highlight language skills: If you are proficient in Romanian, make sure to highlight this. Additionally, emphasize your knowledge of other languages, as many Romanian firms operate internationally.
 4. Tailor your cover letter: Each cover letter should be uniquely tailored to the job you are applying for. Mention the specific job title and company name to show that you have given careful thought to your application.
 5. Showcase relevant experience: Romanian employers value experience. Highlight any previous work experience, especially if it's related to the job you're applying for.
 6. Be concise: Avoid unnecessary details. Romanian employers appreciate when you get straight to the point.
 7. Proofread your letter: Always double-check your cover letter for any grammatical or spelling errors. This shows your attention to detail, a crucial quality in the Romanian job market.
 8. Follow up: After sending your cover letter and CV, make sure to follow up with the employer. This shows your keen interest in the job and can set you apart from other candidates.

Final Thoughts on Crafting the Perfect Cover Letter in Romanian


In conclusion, crafting an ideal cover letter is a crucial step in the job application process, serving as a personal introduction and supplementing your resume. It offers a unique opportunity to articulate your skills, qualifications, and experiences in a more personalized manner. The key elements to consider when writing a cover letter include ensuring its relevance to the specific job role, highlighting your passion for the role and the organization, demonstrating your skills and experiences, and focusing on the value you bring to the organization.

A well-written cover letter can significantly increase your chances of landing an interview and consequently, the job. It can set you apart from other applicants by showcasing your personality, enthusiasm, and commitment. It's a platform to prove that you're not just a suitable candidate but the best one for the job.

Remember, every job application is unique, and thus every cover letter should be too. It's essential to adapt the template provided to your own experiences and the specific job you're applying for. This will ensure that your cover letter stands out, reflects your individuality, and resonates with the employer.

In the competitive job market, a strong cover letter could make all the difference. So, take your time, put in the effort, and seize this opportunity to impress with your professionalism, skills, and passion. After all, it's not just about getting a job, it's about building a fulfilling career.

Romanian language

Create your resume with the best templates

Frequently Asked Questions About Crafting a Cover Letter in Romanian for Job Applications

What specific elements should I include in my cover letter for a job application in Romania?

In Romania, cover letters are considered very important and should be customized to each job application. You should include your contact details and the employer's contact details at the top. The letter should start with a formal greeting and mention the job you're applying for. Highlight your skills and how they match the job requirements. It's important to mention your understanding of the company and why you would be a good fit. End the letter with a formal closing and your name. Make sure the letter is written in a professional tone, free of mistakes, and in Romanian unless the job posting specifically asks for another language.

Are there any cultural specificities I should consider while writing my cover letter in Romanian?

Yes, there are some cultural specifics to consider. Romanians value politeness and respect, so your letter should be formal and respectful. The tone should be enthusiastic but not overly friendly. Also, it's seen as positive to express your interest in Romanian culture and your willingness to contribute to the company in a way that aligns with its values. It's also worth noting that while English is widely spoken in Romania, especially in business environments, it's still important to write your cover letter in Romanian unless the job posting indicates otherwise.

How important is the language proficiency when applying for jobs in Romania?

Language proficiency is very important in Romania. While many businesses operate in English, especially in sectors like IT and finance, a good command of Romanian is highly valued and often required. If the job posting is in Romanian, it's safe to assume that you should apply in Romanian as well. If you're not fluent in Romanian, it's recommended to mention your language skills in both your CV and cover letter, and if you're in the process of learning, mention this as it will show your willingness to integrate into the local culture.

Create your resume in 15 minutes

Our free collection of expertly designed cover letter templates will help you stand out from the crowd and get one step closer to your dream job.

Create my resume